Πάρε Περισσότερη Βοήθεια

Ο ιστότοπος αυτός απευθύνεται ειδικά σε νέους ανθρώπους που αναζητούν πληροφορίες ή θα ήθελαν να κάνουν αλλαγές στη χρήση των Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών που χρησιμοποιούν. Παρέχει πληροφορίες, ένα τεστ αυτοαξιολόγησης και μία διαδικτυακή παρέμβαση.

Αν θέλεις περισσότερη βοήθεια ή διευθύνσεις και ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν άλλου είδους βοήθεια, ανάτρεξε στην ιστοσελίδα της χώρας σου προκειμένου να έρθεις σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο φορέα του προγράμματος και να σου προτείνει την κατάλληλη παραπομπή