Κύριος Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία”
Αγαθουπόλεως 3,
11257, Αθήνα
Τηλ. 210-2114566
Fax.  210-2114566
email: kpergani@gmail.com

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
LWL-Koordinationstelle Sucht

Warendorfer Str. 27 48145 Μίνστερ, Γερμανία
Τηλ: +49 (0) 251 591-3267
Φαξ: +49 (0) 251 591-5499
kswl@lwl.org

www.lwl.org